College neemt negatief advies U-raad voor kennisgeving aan

Body: 
Het college van bestuur heeft de Universiteitsraad woensdagmiddag per brief laten weten het reorganisatieplan voor de financiële dienstverlening te hebben vastgesteld, inclusief de twee aspecten waarover de raad maandag negatief had geadviseerd.

De raadsleden hadden zich toen met name uitgesproken tegen een gedwongen overstap van alle universitaire administrateurs naar het nieuw te vormen service centrum ASC. Ook ten aanzien van het verdwijnen van gecombineerde functies met daarin financieel-administratieve taken hadden zij negatief geadviseerd.

Hoewel het college niet met zoveel woorden zegt deze twee adviezen niet te zullen opvolgen, kan uit de brief geen andere conclusie worden getrokken. “Het wisselen van de zienswijzen op deze beide vraagstukken heeft weliswaar niet geleid tot volledige overeenstemming”, schrijft het college, “maar draagt naar onze mening wezenlijk bij aan een zorgvuldiger uitvoering van de voorgenomen reorganisatie in de volgende fase.”

Na de constatering dat het overleg met de raad hiermee is afgerond, deelt het college mee het reorganisatieplan te hebben vastgesteld. In een bijlage bevestigt het zijn instemming met negen van de elf deeladviezen die de raad heeft uitgebracht. Ook staan de toezeggingen zwart op wit die maandag ten aanzien van de beide andere adviezen zijn gedaan.

Zo zal de fysieke concentratie van medewerkers van de faculteit Bètawetenschappen in het ASC pas na 2008 zijn beslag krijgen, en mag een aantal financieel-administratieve medewerkers van Diergeneeskunde onder leiding van het ASC bij het huidige departement blijven werken. Een reactie van de ad-hoc commissie ASC uit de Universiteitsraad wordt later vandaag verwacht.

EH