Collegegeld stijgt 58 gulden

Body: 
Studenten moeten volgend studiejaar 2874 gulden collegegeldbetalen. Dat is 58 gulden meer dan dit jaar. Sinds vorig jaarstijgt het collegegeld mee met de inflatie. Vorig jaar steeg hetdaardoor met 66 gulden. Dit jaar valt de inflatie iets lager uit,en de stijging van het collegegeld dus ook. Ongeveer 310.000studenten zullen het nieuwe bedrag moeten betalen. Alleen degenendie een aanvullende beurs hebben, krijgen er een vergoeding voor.De rest kan zo nodig extra geld lenen.