Commotie rond medezeggenschap

Body: 
Het worden spannende tijden voor de medezeggenschap. Terwijl zowel de Universiteitsraad als de faculteitsraad Bètawetenschappen in de clinch liggen met hun bestuur over een niet overgenomen advies, buigen de medici zich over de voorgestelde opheffing van hun faculteitsraad.

Wie dezer dagen de vijfde verdieping van het Bestuursgebouw betreedt, voelt dat de sfeer er geladen is. Oorzaak is het besluit van de Universiteitsraad om zich niet neer te leggen bij de gedeeltelijke afwijzing door het college van bestuur van zijn advies over de reorganisatie van de financiële dienstverlening. Na een week van koortsachtig overleg wendde de U-raad zich eind vorige week tot de Raad van Toezicht met een verzoek om bemiddeling, een stap die bij het college van bestuur hard aankwam.

Dat is overigens niet zo verwonderlijk, want hoewel verschillen van mening tussen cvb en U-raad in het verleden wel vaker hoog konden oplopen, is dit volgens medezeggenschapswatchers de eerste keer in zijn bestaan dat de raad een externe instantie formeel om bemiddeling heeft gevraagd. Wat de raad vooral steekt is het feit dat het college zijn besluit om het advies af te wijzen zo slecht heeft onderbouwd.

De keuze van de U-raad om naar de Raad van Toezicht te stappen, maakt overigens duidelijk dat hij het conflict niet op de spits wil drijven. Ook een gang naar de landelijke geschillencommissie was namelijk mogelijk geweest. Die gang, die overigens ook open staat voor de faculteitsraad Bètawetenschappen in zijn geschil met decaan Bliek, blijft wel tot de mogelijkheden behoren. Vooralsnog wacht de raad echter met spanning op de visie van voorzitter Meijerink van de Raad van Toezicht.

Intussen lopen ook de emoties in de faculteit Geneeskunde op, nu voorzitter Blijham van het UMC Utrecht heeft voorgesteld om de huidige faculteitsraad te vervangen door een studentenraad en een commissie onderwijs en onderzoek van de ondernemingsraad. Leden van de ondernemingsraad worden echter niet gekozen op basis van hun affiniteit met onderwijs en onderzoek, maar vanwege hun betrokkenheid met de arbeidsomstandigheden, aldus sommige raadsleden. Zij zien het voorstel van Blijham dan ook als een serieuze bedreiging van de medezeggenschap over onderwijs en onderzoek.

EH