Coronavirus en gedachtenanalyse

39 Pagina’s PDF.

Hier vrij te downloaden: Coronavirus en gedachtenanalyse. Een zelftraining. 39 Pagina’s PDF.

 

Het Coronavirus

Je weet niet precies wat het doet, je weet niet hoe lang het duurt, je weet niet wat de gevolgen zijn.

Je weet het niet.

Het niet weten is één van de oorzaken van angstgevoelens.

Het Gedachten Analyse Programma van de school voor praktische menskunde is een hulpmiddel om anders met je gedachten om te gaan.

Gedachten vormen de angst. Het gevoel vormt de belevingswereld.

Deze zelftraining is door ons gemaakt met de intentie een hulpmiddel te geven om de denkprocessen die een rol spelen bij angstgevoelens zichtbaar te maken. Dit hulpmiddel geeft een mogelijkheid om meer invloed op deze denkprocessen uit te oefenen.

Er komt veel op ons af

We zitten veel in ons hoofd om dat allemaal te verwerken en een plaats te geven. Nadenken over, het vormt een groot deel van onze belevingswereld en soms is er nog maar één keuze en dat is hoe je met een situatie omgaat.

De ervaringen met de herkenning van de kerngedachten zijn vooral gebaseerd op angstgevoelens bij een sollicitatie, dreigend ontslag, een functioneringsgesprek, enz.  Allemaal heel andere situaties dan die nu spelen. Angst voor het Coronavirus en voor de gevolgen.  Totaal verschillende situaties, maar met dezelfde gedachtepatronen.

Dat is de aanleiding voor ons om deze zelftraining te ontwikkelen. Vrij te downloaden. Het is een hulpmiddel. Niet meer en niet minder.