Crisisteam UU lanceert griepsite

Nee, je hoeft niet binnen te blijven als in jouw introductiegroepje een student gediagnosticeerd is met de Mexicaanse griep en jij nog geen griepverschijnselen vertoond. En je hoeft ook geen UIT-feesten te mijden. Op de zojuist gelanceerde site wordt uitgebreid ingegaan op de griep, de symptomen en preventieve maatregelen. Ook wordt doorverwezen naar verschillende sites van onder meer de gemeente en het RIVM.

Op dit moment hebben officieel 92 mensen de Mexicaanse griep in de provincie Utrecht. Bekend is in elk geval dat drie van hen deze zomer een feest hebben bezocht van studentenvereniging UVSV. Op de site van de gemeente is er voor de bezoekers van deze lustrumfeesten ook specifieke informatie te vinden.

De universiteit heeft inmiddels een crisisteam geformeerd dat bestaat uit mensen van het communicatie servicecentrum, dienstencentrum P&O, FBU security, Directie ICT, Studentenservice, Onderwijs & Onderzoek en Veiligheid & Milieu. De eerste maatregel die is uitgevoerd, is het lanceren van de site. Tegelijkertijd kregen alle medewerkers en studenten van collegevoorzitter Yvonne van Rooy een mail waarin zij hen attent maakt op de site. Ook schrijft zij dat de universiteit maatregelen bedenkt ‘om de vitale processen van de universiteit in stand te houden als eventueel gedurende een langere termijn een groot aantal medewerkers en studenten niet aanwezig kan zijn’.

In de eerste plaats wordt er voor gezorgd dat de energievoorziening, het afvalbeheer en de beveiliging op peil blijven en dat onderzoeksprojecten die een continue bemensing vereisen, worden veilig gesteld. Daarnaast is belangrijk dat de besmettingskans zo klein mogelijk wordt gehouden door onder meer werknemers de kans te bieden thuis te werken indien dat nodig is. Er zal daarom ook extra aandacht zijn voor ICT-ondersteuning. “Ook wordt in de gaten gehouden hoeveel mensen echt ziek worden, zodat bijvoorbeeld de schoonmaak geintensiveerd kan worden”, zegt een woordvoerster van de UU.

Volgende week krijgen alle directeuren het verzoek om de vitale processen van hun faculteit te inventariseren. Dan kan er ook op facultair niveau een ‘pandemieplan’ worden gemaakt.

GK