Cursus medisch jargon voor buitenlandse artsen

Body: 
Op vrijdag 29 oktober presenteert de faculteit Geneeskunde deeerste resultaten van de cursus 'spreektaal medisch Nederlands'voor buitenlandse artsen. De cursus die in opdracht van defaculteit is ontworpen door het universitaire James BoswellTaleninstituut, is bedoeld voor buitenlandse artsen die - alsvluchteling of om andere redenen - in Nederland hun beroep willenuitoefenen en daartoe eerst het Nederlandse artsendiploma moetenbehalen. Hoewel een staatsexamen Nederlands als tweede taaldaarvoor een vereiste is, bleek de afgelopen jaren dat veelbuitenlandse artsen problemen hebben met het medisch jargon. Decursus bestaat uit een medische woordenlijst in het Nederlands, hetEngels en het Latijn en dertig dialogen tussen een patiƫnt eneen arts. In januari zal de cursus in boekvorm verschijnen.