De komende vrouw en de blijvende man

Body: 
"Vol trots geef ik nu het woord aan mijn lieve echtgenote." Met deze in een afscheidsrede nogal ongewone woorden nam prof.dr. Louis Akkermans deze week na een loopbaan van 37 jaar afscheid als hoogleraar gastro-intestinale fysiologie bij heelkunde.

Afscheid van de universiteit althans, want binnen het UMC Utrecht blijft de 66-jarige Akkermans actief in onderwijs en onderzoek. "Bij de universiteit moest ik vanwege mijn leeftijd vertrekken, maar in het UMC bestaat de mogelijkheid om tot je 68ste door te werken en zelfs nog langer als de divisie daarmee instemt. Het ziekenhuis vervult wat dit betreft echt een voortrekkersrol. Ik geef jaarlijks 700 uur onderwijs, waarmee ik graag door blijf gaan en ik ga voor komend studiejaar zelfs een nieuwe cursus opzetten."

Ook met zijn onderzoek naar de bacteriën in onze darmen gaat hij door, vertelde Akkermans in zijn afscheidsrede. In totaal hebben wij tussen de 10 en 100 biljoen ofwel 1,5 à 2 kilo bacteriën in ons maag-darmstelsel, hield hij zijn verbaasde gehoor voor. Voor het overgrote deel zijn dat nuttige 'commensalen', maar er zijn ook kwaadaardige indringers en een belangrijke vraag in het Utrechtse onderzoek is of probiotica, voedingssupplementen met levende onschadelijke bacteriën zoals in yoghurt, kunnen bijdragen aan een bestrijding van door deze bacteriën veroorzaakte ziekten.

Aan het eind van zijn rede gekomen, nodigde Akkermans de aanwezigen niet zoals gebruikelijk uit voor de receptie, maar kondigde een volgende spreker aan en wel zijn vrouw Gerda Croiset, sinds kort onderwijshoogleraar bij Geneeskunde. "Het is voor zover ik weet bij de Universiteit Utrecht nog niet eerder voorgekomen dat van een hooglerarenechtpaar de een zijn afscheidsrede houdt gelijktijdig met de oratie van de ander", licht hij toe. "Dus lag het voor de hand om het dan ook op dezelfde dag te doen. Of we nog hebben nagedacht over de volgorde? Nee hoor, die was snel duidelijk. De oude man mocht eerst."