De Salon stopt

Body: 
De Salon, de stichting die elke derde zondag van demaand debatten organiseerde in het Polmans Huis, gaat er voorlopigmee ophouden. Een gebrek aan sponsors en de oprichting van Tumult,nóg een Utrechts debatcentrum, zijn de belangrijkste redenenvoor het einde van dit samenwerkingsverband tussen de gemeente ende Universiteit Utrecht

"De sponsors zien het niet zitten om twee debatorganisaties testeunen", zegt Sylvia den Hengst, redacteur van De Salon. "Daardoorhebben wij dit jaar niet genoeg geld binnen kunnen halen om door tegaan. De sponsors hebben de voorkeur gegeven aan Tumult."

De Salon kreeg een garantsubsidie van de universiteit en degemeente. Dat hield in dat De Salon zelf voor sponsors moestzorgen, met de garantie dat wanneer dit niet lukte beide instantieszouden bijspringen. Die garantsubsidie is ingetrokken omdat men ergeen heil in zag om twee debatorganisaties te financieren. Deredactie van De Salon gaat nu op non-actief en wordt pas definitiefopgeheven als Tumult vaste grond onder de voeten heeft en De Salonook feitelijk overbodig heeft gemaakt. Tot dan leidt De Salon eensluimerend bestaan.

Een samenwerking wordt vanuit beide partijen niet uitgesloten.Volgens dr. André Klukhuhn, hoofd Studium Generale en vastecolumnist van De Salon, worden de Salon-debatten waarschijnlijkondergebracht bij het jongere debatcentrum. "Maar niemand van DeSalon heeft zin om bij Tumult te gaan. Ik stop er in ieder gevalmee." Klukhuhn vindt dat de twee debatcentra niet bij elkaarpassen. "De Salon is stijlvol debatteren in een mooie omgeving, opzondagmiddag met een versnapering en een orkestje op deachtergrond. Het eerste wat ik van Tumult vernam was dat ze mensenop een zeepkist zetten op de Neude."

Het laatste debat van De Salon zal zondag 13 december wordengehouden.

JvdG