De Tuba gaat naar Moskou

Body: 
Meer dan twintig jaar diende hij het Nederlandsematerialenonderzoek. Gisteren nam de Tuba afscheid van ons land omeen nieuw leven te beginnen aan de boorden van de Moskva.

Hij komt te staan in het Instituut voor nucleaire fysica van deUniversiteit van Moskou en gaat daar door met wat hij in hetInstituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdamtwintig jaar lang tot ieders tevredenheid deed, het ophelderen vande structuur van de bovenste atoomlagen van het oppervlak van vastestoffen door die te beschieten met protonen of heliumionen.

Zijn naam (de Turkenburg Backscattering Analysis) kreeg hij vaneen van zijn ontwerpers, de Utrechtse hoogleraar prof.dr. WimTurkenburg, die hem ook als eerste gebruikte voorpromotieonderzoek. Na Turkenburg volgden veertien anderepromovendi, maar in 1995 werd de Tuba die aan de basis stond van180 artikelen, vervangen door nieuwere en meer geschikte apparatuurvoor het grensverleggende onderzoek in Amsterdam.

Aanvankelijk zou hij in Utrecht gaan functioneren als nationalefaciliteit voor materialenonderzoek. Maar omdat men het niet eenskon worden over de twee miljoen voor de voor het onderzoekbenodigde nieuwe deeltjesversneller is het daar nooit van gekomen.Daarom is nu besloten om het apparaat (nieuwwaarde: enkelemiljoenen) in het kader van de wetenschappelijke samenwerkingtussen Nederland en Rusland te schenken aan de Russen die in Moskouwel al over een geschikte deeltjesversneller beschikken.

Erik Hardeman