De Uithof exclusief woongebied voor studenten

Huurders van het nieuwe complex De Bisschoppen dat in september of oktober wordt opgeleverd krijgen de primeur van het wooncontract voor bepaalde tijd. Maar ook nieuwe huurders van vrijkomende kamers op het Cambridgelaan-complex moeten bij beƫindiging van hun studie plaatsmaken voor nieuwe studenten.

De SSH Utrecht ziet in de invoering van het campuscontract een maatregel om de wachttijden voor studentenhuisvesting terug te dringen en de doorstroming te bevorderen. Het ABOU, het overkoepelend orgaan van de woonbesturen, is ook voorstander van wooncontracten voor bepaalde tijd, maar wil wel dat studenten ruimschoots te tijd krijgen een nieuwe woning te vinden.

Het ABOU heeft een voorkeur voor een termijn van anderhalf tot twee jaar, gezien de problemen die studenten kunnen verwachten bij het vinden van andere huisvesting en gezien de onduidelijkheid over de eerste werkkring waarin pas- afgestudeerden zich vaak bevinden. De komende maanden vindt nog overleg plaats met de SSH. In afwachting van de uitkomst van dit overleg heeft de SSH aangegeven dat in ieder geval tot september 2008 nieuwe huurders niets te vrezen hebben wanneer hun studie eindigt.

Het ABOU staat vooralsnog sceptisch tegenover de aankondiging van de SSH om ook de stadspanden 1, de oudere stadswoningen waarvan huurders nog aanspraak maken op huurtoeslag, per 1 september een verjongingskuur te laten ondergaan door het verstrekken van campuscontracten. In die huizen is volgens de SSH sprake van een grote scheefgroei doordat afgestudeerden lang blijven hangen. Ook ABOU-woordvoerder Thijs Kinkhorst vindt dit een onwenselijke situatie, maar hij wijst tegelijkertijd naar de nog immer moeizame positie van starters op de woningmarkt.

Woningen in de grote wooncomplexen als het IBB en Tuindorp West en de nieuwere stadspanden blijven wel voor alle groepen jongeren beschikbaar. De SSH is, zo stelt een woordvoerder, immers niet alleen een organisatie voor studenten maar voor alle jongeren in Utrecht.

XB