De universiteit moet groener

Body: 
De werkgroep Duurzaamheid van de Universiteitsraad wil dat de UU overstapt op 'duurzaam inkopen'. Hiermee wordt niet alleen het milieu geholpen, maar wordt ook het imago van de universiteit als maatschappelijk verantwoorde organisatie versterkt.

In een nota die is aangeboden aan het college van bestuur volgt de werkgroep SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Dit verstaat onder duurzaam inkopen dat in alle fasen van het inkoopproces rekening gehouden wordt met sociale- en milieuaspecten. Het gaat om allerlei producten, van wc-papier tot bouwmaterialen en als het even kan ook om 'duurzame diensten', diensten die worden aangeboden door duurzaamwerkende bedrijven.

Volgens de raadsleden is de tijd rijp voor een duurzaam inkoopbeleid. De universiteit kan een voorbeeld nemen aan de rijksoverheid die vanaf 2010 alleen nog op een sociale en milieuvriendelijke wijze inkoopt. Bovendien wordt het universitaire inkoopbeleid op korte termijn gereorganiseerd. Duurzaamheid kan een criterium zijn voor de nieuwe inkooporganisatie. Tenslotte hebben de koepelorgansaties VSNU en de HBO-Raad in een gesprek met milieuminister Cramer toegezegd duurzaam inkopen te zullen stimuleren.

De U-raad hoopt dat het college van bestuur een hoofdstuk duurzaamheid opneemt in het dit jaar te ontwikkelen Strategisch Plan voor de jaren 2009-2013. Om de kosten hoeft de UU het niet te laten, aldus dewerkgroep, want 'duurzaam' kan een kwaliteitsaspect worden. In veel gevallen zal de hogere aanschafprijs worden terugverdiend doordat de producten een langere levensduur hebben.

GK

Meer over de UU en het milieu in het artikel 'Hoe groen wil de UU nu eigenlijk zijn' .