De Varsity is folklore

Body: 
"Orca doet alleen maar mee als ze kunnen winnen",klinkt het in Triton-kringen. Een lichte afgunst speeltwaarschijnlijk een rol in dit oordeel over die andere Utrechtsestudentenroeivereniging. Het is namelijk al 32 jaar geleden datTriton zelf de Oude Vier, het koningsnummer op de Varsity, wist tewinnen.

Ook komende zondag als Triton de 116e Varsity op hetAmsterdam-Rijnkanaal bij Houten organiseert, is de kans klein dathaar Oude Vier zich in de strijd om de eerste plaats kan mengen.Dit roeinummer heet overigens de `Oude' Vier omdat de wedstrijdover een traditionele afstand van drie kilometer wordt verroeid.Onder het grote publiek geniet het nummer de meeste bekendheidomdat de fans van de winnende vereniging, slechts gekleed in eenstropdas naar hun helden toezwemmen.

Triton start dit jaar met een jonge ploeg bestaande uit tweede-en derdejaars roeiers. Een van hen, tweedejaars scheikunde HaraldVerbraak, meent dat een finaleplaats er zeker in moet zitten.Verbraak weet weinig van de tegenstanders, maar denkt wel dat deboot van Orca, die helemaal uit ouderejaars roeiers bestaat, veelharder zal gaan.

Orca-leden zijn minder bescheiden. De hele vereniging gelooft ineen overwinning. De Orca-boot bestaat helemaal uit roeiers die deeluitmaken van de Holland Acht selectie. Roeiers dus die de goudenherinnering aan Atlanta op de spelen in Sydney moeten doenherleven.

Orca won in 1983 de honderdste Varsity en zesdejaars roeierJoeri van Leeuwen wil nu voor zijn vereniging de laatste Varsityvan het millennium winnen.

De vraag rijst waarom serieuze sportmensen als Verbraak en VanLeeuwen, die meer dan vijftien uur per week aan hun sport besteden,zo graag mee willen doen aan een evenement dat door de meestemensen wordt gezien als het jaarlijkse uitje voor dronkencorpsleden met strooien hoedjes die aan het eind van de dag naaktte water gaan.

"De folklore maakt het heel anders", vindt Van Leeuwen. "Het isgeen normale wedstrijd. Drieduizend meter is veel langer dannormaal. De baanverdeling is oneerlijk en de regels zijn veelminder streng. De wedstrijd is door de golven, de wind en een bochtin de baan veel minder berekenbaar. Maar bovenal het is eenverenigingsevenement. Wij roeien en trainen eigenlijk altijd vooronszelf of in wisselende samenstellingen. Dit is een kans omeindelijk eens iets met de jongens van je eigen verenigingtedoen."

Overigens heeft Orca wel een garantie moeten afgeven dat devereniging na een eventuele overwinning ook het traditionele feestvoor zijn rekening neemt. Dit heeft de vereniging in het verledennamelijk enkele keren achterwege gelaten. Een omissie waar deoverige, veelal corporale, verenigingen in het traditierijkestudentenroeiwereldje tot ver in het volgende millennium schandeover zullen blijven spreken.

Jurgen Swart

[?mP#a4!#$&&