De week van Ronald Plasterk:

Body: 
Plasterk beklaagde zich kort geleden dat tachtig procent van de bachelors doorstroomde naar het masteronderwijs. Bij de verdediging van zijn strategische agenda in de Tweede Kamer kwam hij daarop terug. Hij gaf aan vooral de bacheloropleiding te willen versterken. "Het moet een volwaardige opleiding worden." Een bachelor moet wat Plasterk betreft de keuze kunnen maken om aan het werk te gaan, of door te studeren aan een masteropleiding. Op vragen over een mogelijk hoger collegegeld voor masters ging hij niet op in, wel zegde hij de Tweede Kamer een aparte notitie over de toekomst van de master toe.

-De grootste wijziging die minister Plasterk wilde doorvoeren in de studiefinanciering betrof de aflossingsregels. Ex-studenten gaan de IB-Groep pas betalen als ze ten minste 120 procent van het minimumloon verdienen. Bovendien wordt de terugbetaling uitgesmeerd over 25 jaar. Dat laatste voorstel viel yoy zijn verbazing slecht bij studentenorganisaties ISO en LSVb: "Aflossen tot aan je pensioen", schreven zij in een gezamenlijke reactie. Plasterk beloofde met ISO en LSVb in gesprek te gaan over het plan: als ze het voorstel per se van tafel willen, zal hij het schrappen.

-De Tweede Kamer toonde deze week veel belangstelling voor het type graduate schools dat minister Plasterk beoogt. Daarin krijgen promovendi eerst gezamenlijk onderwijs en daarna pas kiezen ze voor een onderzoeksgroep. Plasterk wil de beslissing over de graduate schools niet vanuit de Hoftoren nemen: de universiteiten, wetenschapsorganisaties en de promovendi gaan eerst met het ministerie in gesprek. Oppositiepartij D66 is op voorhand bevreesd voor de arbeidsrechterlijke gevolgen die het plan voor promovendi kan hebben, maar volgens de minister heeft het een niets met het ander te maken.

HOP