De Wied tegen verplicht emeritaat

Body: 
Tijdens zijn lezing in het programma Grijze Wijzen van StudiumGenerale hield 'leerpilprofessor' David de Wied (1925) een warmpleidooi voor het ongebonden riscodragende onderzoek. Ongebondenonderzoek, zegt De Wied, hoort bij een universiteit en is van grootbelang voor innovaties voor onderzoek. "Het moet ook het risicomogen dragen dat het onderzoek uiteindelijk niets oplevert."

De oud-hoogleraar farmacologie en voormalig directeur van hetRudolf Magnus instituut liet in een klein uur zijn carrièreals onderzoeker de revue passeren. De Wied is de ontdekker van deneuropeptiden, de bouwstenen van een hormoon. Hij vond dat eenaantal neuropeptiden een positief resultaat heeft op hetleerproces. Zo ontstond de leer- of Alzheimerpil, die uitcommerciële overwegingen nooit in productie is genomen. Alssmartdrug vasopressine is de pil tegen dementie wel verkrijgbaar."Maar daar heb ik geen cent aan verdiend."

Verder maakte De Wied bezwaar tegen het verplichte emeritaat."Een universiteit moet een emiritus de mogelijkheid biedenonderzoek te blijven doen."

GK


[Bijschrift bij een foto]