Decaan Bètawetenschappen legt advies faculteitsraad naast zich neer

Body: 
Decaan Alfred Bliek van de faculteit Bètawetenschappen heeft het reorganisatieplan Natuur- en Sterrenkunde ongewijzigd vastgesteld. Dit ondanks het negatieve advies van de faculteitsraad over het schrappen van een al bestelde versneller. In een brief bedankt hij de faculteitsraad voor de zorgvuldige bespreking van het plan.

Met zijn brief reageert Bliek op het advies dat de faculteitsraad dinsdag over het reorganisatieplan uitbracht. Mits aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan, was dat advies positief. Een uitzondering maakte de raad echter over het afbestellen van een deeltjesversneller voor materialenonderzoek. Gezien de onduidelijkheid over de met dit besluit gemoeide kosten voor de faculteit bracht de raad over dit aspect van het plan een negatief advies uit.

In zijn reactie laat Bliek de raad weten dat de duidelijkheid waarom in het advies wordt gevraagd, in de meeste gevallen al in het reorganisatieplan wordt gegeven. Voor wat de versneller betreft verwijst hij naar een passage waarin staat dat het plaatsen van de versneller in het Robert van de Graaf laboratorium wezenlijk duurder zal uitvallen dan het annuleren van de bestelling. Hij wijst erop dat de Universiteit Utrecht één financiële eenheid is en dat het er dus niet toe doet, wie voor de kosten moet opdraaien.

In zijn brief gaat de onlangs benoemde decaan niet in op het door de faculteitsraad gegeven negatieve advies. Hij besluit zijn brief met de droge mededeling dat hij het plan na ontvangst ervan conform het Algemeen Beleid bij Reorganisaties heeft vastgesteld en naar het college van bestuur heeft gestuurd. In een eerste reactie toont voorzitter Hans de Cock zich namens de faculteitsraad teleurgesteld over de opstelling van het bestuur. De raad gaat zich beraden over verdere acties.

EH