Decaan Scheikunde neemt afscheid: "Afblijven!"

Body: 
"Ik wil mijn medebestuurders hartelijk bedanken voor de goedesamenwerking. Wij waren een geweldig bestuursteam, ik kan me nietherinneren dat we ook maar één keer ruzie hebben gehad."Het was vorige week dinsdag de laatste vergadering van Gerard vanKoten als decaan van de faculteit Scheikunde, en zijnmedebestuursleden knikten instemmend bij deze warme woorden. Alleendirecteur Paul Hermans kon niet voorkomen dat zijn linkerwenkbrauweven licht trilde. Ruzie misschien niet, zag je hem denken, maar dediscussies waren soms behoorlijk pittig geweest.

Waar die discussies zoal over waren gegaan, was eerder diemiddag een beetje duidelijk geworden, toen de facultaire begrotingwerd behandeld. Scheikunde verwacht volgend jaar een tekort vantwee miljoen en Van Koten moest dan ook constateren dat er weinigterecht was gekomen van zijn voornemen om de faculteit gedurendezijn decanaat wat meer financiële armslag te bezorgen.Eén van de redenen daarvoor was in zijn ogen de dure overhead.Wij kunnen te weinig geld vrijmaken voor onderzoek, aldus vrijvertaald zijn woorden, want er blijft teveel op het centralefacultaire niveau hangen.

Dat liet directeur Hermans uiteraard niet op zich zitten. Hijrechtte zijn rug en voegde van Koten toe: "Teveel overhead? Wijzijn hier juist heel zuinig. Ik kan faculteiten noemen waarvijfendertig tot veertig procent naar de ondersteuning gaat. Bijons bedraagt de overhead maar een kwart van het totale budget."En", riep hij emotioneel tegen zijn decaan, "van die tien miljoenblijf je af."

Geschrokken keek Van Koten zijn directeur aan, maar al snelhervond hij zijn koelbloedigheid. "U ziet", sprak hij minzaam, "datwe hier een pittige directeur hebben die staat voor zijn bureau."Hermans keek tevreden rond, terwijl zijn dertiencollega-faculteitsdirecteuren in gedachten achter hem stonden.'Leuk, die MUBse decanen, maar ze moeten ook weer niet te veelkapsones krijgen.'

EH