Decanen willen meer geld

Body: 
De letterenfaculteiten willen de komende jarengevrijwaard blijven van bezuinigingen. Alleen als ze per studentmeer geld krijgen, kunnen ze een breed scala aan vakken in standhouden.

De decanen van zes letterenfaculteiten, waaronder de Utrechtse,hebben de afgelopen maand overlegd over de vraag hoe het verdermoet met de letteren. Die dreigen af te kalven: studenten blijvenweg, faculteiten lopen daardoor geld mis en vooral kleinerevakken

worden in hun voortbestaan bedreigd.

Daarom willen de zes faculteiten van hun universiteitsbestuur debelofte dat zij de komende jaren evenveel geld krijgen als nu.Omdat het aantal studenten voorlopig nog daalt, willen ze in feiteeen hoger bedrag per student.

De nieuwe belofte van de universiteitsbesturen moet in de plaatskomen van een convenant dat vier jaar geleden gesloten werd. Daarinbeloofden de besturen een zogeheten 'kerndomein' van de letteren instand te houden: tenminste 230 van de 290 leerstoelen zouden nietopgeheven worden. Maar dat convenant loopt eind 2000 af. Als erniets gebeurt, gaat de neergang daarna gewoon weer door, vrezen dedecanen.

De zes decanen leggen momenteel de laatste hand aan het stukwaarin zij de colleges van bestuur om financiƫle zekerheidvragen. Zij doen ook voorstellen voor nauwere samenwerking. Nietelke faculteit hoeft elk vak tot op het hoogste niveau in huis tehebben.

Nog deze maand praten de universiteitsbesturen en ministerHermans over de plannen van de letterendecanen. Hermans wil deresultaten van die gesprekken gebruiken voor het Hoger Onderwijs enOnderzoek Plan.

HOP, Hanne Obbink