Decentrale toelating geneeskundestudenten

Body: 
Behalve Utrecht gaat ook Leiden al in 2000 experimenteren met dedecentrale toelating van geneeskundestudenten. De rest stelt deproef een jaar uit. Zij nemen een jaar extra de tijd om te bedenkenhoe zij hun studenten gaan selecteren. De commissie-Sorgdrager, diede proef begeleidt, was niet gelukkig met de oorspronkelijkeplannen van de faculteiten. Door strenge eisen te stellen aansollicitanten wilden de faculteiten voorkomen dat zij overspoeldzouden worden met gegadigden. Maar, vond Sorgdrager, de bedoelingis juist te experimenteren met toelatingsmethodes voor de grotestroom studenten. Alleen de universiteiten van Utrecht en Leidenblijven mikken op een start in het jaar 2000. Leiden wil gegadigdenbeoordelen nadat zij twee weken college hebben gelopen. Utrecht wilvooral afgestudeerden uit bio- en paramedische opleidingentoelaten. Minister Hermans heeft laten weten geen bezwaar te hebbentegen het uitstel van de zes anderen.