Diefstal Olympos voor de rechter

Body: 
Een voormalige assistent-bedrijfsleider vanSportcafé Olympos is vorige week door de Utrechtsepolitierechter veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke celstraf.De 26-jarige Maarssenaar nam in september tot twee keer toe geldweg uit de kas van het sportcafé.

Op 3 september stal de man ruim vijfhonderd gulden van zijn baasna een avonddienst. Twee dagen later ging hij op eigen gelegenheidnaar het sportcafé om nog eens ruim dertienhonderd gulden wegte pakken. Hij kon in het gebouw omdat hij de sleutels entoegangscodes had.

Officier van justitie A. Dam nam het de verdachte vooral kwalijkdat hij daarmee het vertrouwen van zijn werkgever had beschaamd.Achteraf was de Maarssenaar dat ook wel met de officier eens. "Ikhad daar een hele leuke baan, het beviel me goed, maar ik dachtgewoon niet helder meer". Hij gebruikte het geld om zijndrugsverslaving mee te bekostigen.

Dam vond het positief dat de man zich inmiddels vrijwillig heeftlaten opnemen in een kliniek. "De reclassering is positief over u,u heeft geen strafblad en u maakt op mij een goede indruk", voegdehij daar aan toe. Hij eiste zes weken celstraf, waarvan vier wekenvoorwaardelijk. Om de behandeling niet te verstoren vroeg hij derechter om het onvoorwaardelijke deel van de straf om te zetten ineen taakstraf. Maar rechter E. Bueno vond het belangrijker dat deman het gestolen geld zou vergoeden aan de Universiteit. "Als u dantoch kunt werken, lijkt het mij zinvoller dat u een baantje zoektom die schuld te voldoen", stelde hij.

Wel stelde de rechter als bijzondere voorwaarde bij de straf datde man de opname tot een goed einde brengt. Voldoet de Maarssenaardaar niet aan, dan loopt hij de kans dat hij de zes weken celstrafmoet gaan uitzitten. Ook als hij verzuimt het geld terug te betalenaan de universiteit, kan hij een maand in hechtenis wordengenomen.

Hanneke Slotboom