Studenten konden zich tot en met 14 april verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad en faculteitsraden. Inmiddels zijn de kandidatenlijsten bekend. Tijdens de verkiezingen van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei kunnen alle studenten hun stem uitbrengen op één van de kandidaten. Op wie ga jij stemmen? Bekijk nu de kandidaten! 

Meedenken en adviezen geven 

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad en bij de diensten de dienstraad.

Verkiezingen  
Dit jaar hebben zich twee studentenlijsten gemeld voor de universiteitsraad. 

Er zijn meer kandidaten dan zetels. Daarom zijn er verkiezingen van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei. Bekijk wie er op de kandidatenlijsten staan. 

Meer informatie 
Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl

 

These are the University Council candidates!

Until 14 April 2022, Utrecht University students and staff were able to stand as candidates for the University and Faculty Councils. We now know who did! You can vote for them during the elections that will be held from Monday 16 – Wednesday 18 May 2022. .

Thinking along and giving advice

At Utrecht University, students, grant-PhD candidates and employees have their say on university policies. They also give advice to the university governors. In this respect, it is important to have a well-organised advisory body in place. The University Council is the advisory body of Utrecht University and consists of students, grant-PhD candidates and employees. The Faculty Council is the counterpart of the University Council at the faculty level. The Service Department Council represents the people working at the service departments.

Elections
 This year two student parties have submitted candidacy lists. There are more candidates than seats, which means that elections will be held from 16-18 May 2022. Click here for the names of the candidates.

More information
For further information about the University Council elections, please contact the Secretary of the Central Electoral Committee, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.