Studenten en medewerkers konden zich tot en met 6 april verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad, dienstraden en faculteitsraden. Inmiddels zijn de kandidatenlijsten bekend. Bij de verkiezingen van maandag 8 tot en met woensdag 10 mei kunnen alle studenten en medewerkers hun stem uitbrengen op één van de kandidaten. Op wie ga jij stemmen? Bekijk nu de kandidaten!    

Verkiezingen  

Dit jaar hebben zich twee studentenlijsten en twee medewerkerspartijen gemeld voor de universiteitsraad.   Er zijn meer kandidaten dan zetels. Daarom zijn er verkiezingen van maandag 8 tot en met woensdag 10 mei.   

Meedenken en adviezen geven    

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad en bij de diensten de dienstraad.   

Meer informatie   

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.   

-------- 

These are the University Council candidates! Who are you going to vote for?  


Until 6 April 2023, Utrecht University students and staff were able to stand as candidates for the University, Service Department and Faculty Councils. We now know who did! You can vote for them during the elections that will be held from Monday 8 – Wednesday 10 May 2023. Check out the candidates now!    

Elections   

This year two student and two staff parties have submitted candidacy lists. There are more candidates than seats, which means that elections will be held from 8 - 10 May 2023.   

Thinking along and giving advice   

At Utrecht University, students, grant-PhD candidates and employees have their say on university policies. They also give advice to the university governors. In this respect, it is important to have a well-organised advisory body in place. The University Council is the advisory body of Utrecht University and consists of students, grant-PhD candidates and employees. The Faculty Council is the counterpart of the University Council at the faculty level. The Service Department Council represents the people working at the service departments.    

More information  

For further information about the University Council elections, please contact the Secretary of the Central Electoral Committee, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.