DNA-test levert nog geen verkrachter op

Body: 
Het aantal mannen dat ervan wordt verdacht deUtrechtse serieverkrachter te zijn, slinkt met de week. Van de 1750verdachten waren er deze zomer nog ongeveer honderd over. Hen isgevraagd zich te onderwerpen aan een DNA-onderzoek, waarbijwangslijm wordt afgenomen. Zo'n vijftig hebben inmiddels aan eendergelijk onderzoek meegedaan en wisten zich zo van elke blaam tezuiveren.

Eind 1995 en begin 1996 zijn er in het groene gebied tussenBunnik, De Bilt, Utrecht en Zeist zes vrouwen verkracht en twaalfaangerand. De (bijna-)verkrachtingen werden toegeschreven aan eenen dezelfde man, in de volksmond 'de Uithofverkrachter', al werdgeen van de delicten daadwerkelijk op De Uithof gepleegd. Naaraanleiding van een profielschets van de dader kreeg de politie ruimtienduizend tips binnen. 1750 Mannen werden als mogelijke dadergenoemd. Na traditioneel politieonderzoek vielen de meesten alsverdachte af. Zo'n honderd moeten zich nog vrijpleiten.

De politie heeft deze zomer ruim vijftig verdachten benaderdvoor een DNA-onderzoek dat slechts op vrijwillige basis kan wordengehouden. Vijf hebben geweigerd mee te werken. Degenen die welwangslijm hebben afgestaan waarvan een DNA-profiel kon wordengemaakt, wisten zich zo vrij te pleiten. Hun genetischevingerafdruk kwam niet overeen met die van de verkrachter.

Het onderzoek zal de komende weken worden voortgezet. Dan zijnalle verdachten benaderd. De eventuele betrokkenheid, zoals eenpolitiewoordvoerder meldt, van degenen die geen wangslijm afstaan,zal nog op een andere wijze worden onderzocht. Hij verzekert dat zolang de dader op vrije voeten is, het dossier van de'Uithofverkrachter' niet wordt gesloten.

GK