Drachtige koe niet gebaat bij lekker eten

Body: 
Koeien die voorafgaand aan het kalveren extra goedworden gevoerd, krijgen na de geboorte van hun kalf gemiddeld meergezondheidsproblemen dan koeien die in de zogeheten droogstandnormaal te eten krijgen. Volgens Theera Rukkwamsuk, die opdonderdag 8 april in Utrecht promoveert, ligt dat vooral aan delever-vervetting die door de goede voeding wordtveroorzaakt.

De docent aan de faculteit Diergeneeskunde van de KasetsartUniversiteit in Thailand vergeleek in zijn onderzoek destofwisseling en de gezondheidstoestand van extra goed gevoedemelkkoeien met die van normaal gevoede soortgenoten. Eén vande problemen voor de hedendaagse hoogproductieve melkkoe is dathaar melkproductie na het afkalven sneller op gang komt dan haarvermogen om het daarbij passende rantsoen aan voer tot zich tenemen. Gevolg is een tekort aan energie dat wordt aangevuld doorhet aanspreken van vetreserves in het lichaam. De daaruitvoortvloeiende hogere concentratie vrije vetzuren in het bloedleidt onder meer tot ophoping van vet in de lever.

Bij normaal gevoede koeien is dit een relatief ondergeschiktprobleem, maar koeien die voorafgaand aan het kalveren extra lekkervoer hebben gehad, hebben daarna zo weinig eetlust dat hun toch albestaande energietekort ernstige vormen kan aannemen. Deze koeienverliezen niet alleen in relatief snel tempo lichaamsgewicht, maarlijden ook vaker aan melkziekte, lebmaagdislocatie, mastitis enklauwproblemen. Rukkwamsuk - die in zijn slotwoord naast zijnmenselijke collega's ook Antonette 76, Adiele 16, Feynoord 40 entientallen andere koeien bedankt voor hun medewerking - concludeertal met al dat de conditie van de kalverende koe is gebaat bij eenverstandig en vooral niet te luxueus dieet.

EH