Driekwart grote Franse auteurs miste ouder(s)

Body: 
Driekwart van de grote Franse auteurs die tussen 1550 en 1950hebben gepubliceerd, hebben voor hun twee├źntwintigste hetverlies van hun vader, hun moeder of beide ouders moeten verwerken.In sommige gevallen was de oorzaak een scheiding of werd deschrijver als kind uit huis geplaatst, maar in bijna zestig procentvan de gevallen overleden een of beide ouders tijdens de jeugd vande schrijver in spe. Dat blijkt uit het onderzoek van MartineDelfos naar het leven van de 146 grootste Franse schrijvers in deafgelopen vier eeuwen. Deze week promoveerde zij op een analyse vande invloed die het verlies van een ouder heeft gehad op hetschrijversschap van Racine, Voltaire, Rimbaud en Zola. Gezien hetopmerkelijke hoge percentage Franse schrijvers dat al vroeg eenouder verloor, vermoedt Delfos dat een dergelijk verlies in hetalgemeen weleens een belangrijke drijfveer zou kunnen vormen voorde start van een schrijversloopbaan.