Duizenden guldens schade door waterbommen

Body: 
Vorige week woensdag zijn vanaf de hoogbouw van hetIBB-complex twee vuilniszakken met water naar beneden gegooid. Dezewaterbommen gingen dwars door het dak van de kantine. Er zijn geengewonden. De schade bedraagt acht tot tien duizend gulden. Dedaders hebben zich nog niet gemeld.

Om half elf ging het alarm af. De SSH ging meteen een kijkjenemen. De kantine, waar net een vergadering was geweest, lag volmet water en stenen. De twee vuilniszakken met water waren dwarsdoor het dak gegaan. De politie kwam, maar ging ook gelijk weer wegwant met ongeveer 280 bewoners, en dus verdachten, is hetonbegonnen werk. De SSH moet de daders zelf zoeken.

Namens de directeur van de SSH is een brief gestuurd naar allebewoners van de hoogbouw van het IBB-complex waarin gevraagd wordtof de daders zich willen melden. Joris Uijen, voorzitter van hetwoonbestuur, zegt dat hij graag wil weten wie de daders zijn maardat over laat aan de SSH. "Wij zijn verschrikkelijk boos, het isgewoon geen gedrag." Er is een regel dat het verboden is om ietsuit het raam te gooien. Volgens Joris trekken de studenten zichdaar niets van aan. "Men gooit grof huisvuil uit het raam wanneerdat zo uitkomt, en dat terwijl er twee keer per maand grof huisvuilwordt opgehaald."

Zo lang de daders zich niet melden blijven de etage-oudstenverantwoordelijk voor de schade. Zij krijgen maandelijks eenetagevergoeding die nu wordt ingehouden totdat de daders zichbekend maken. Freek Dijkstra, secretaris van het woonbestuur:"Vroeger waren dit soort dingen reden tot uitzetting. Dat kan nuniet meer omdat de huurders rechten hebben. Wat er nu gaat gebeurenmet de daders weten we nog niet. Ik denk dat de waterbommen een uitde hand gelopen grap is geweest, maar laten de daders zichalsjeblieft gewoon melden."

RC