Dwangstoornissen

Body: 
In het AZU is deze zomer een groot onderzoek gestart naar deeffectiviteit van de behandeling van patiënten met deObsessief Compulsieve Stoornis (OCS). Het gaat om mensen dievoortdurend hun handen willen wassen, of die permanent willencontroleren of ze de huisdeur echt wel op slot hebben gedaan.Sommige ernstige patiënten brengen achttien uur per dag doormet het uitvoeren van dwanghandelingen. De afwijking wordt op ditmoment vooral behandeld met medicijnen, maar een goedewetenschappelijke onderbouwing van deze aanpak ontbreekt nog. Inhet onderzoek waaraan 160 patiënten deelnemen, wordenverschillende behandelingsmethoden tegen elkaar afgewogen. Ook zalworden gezocht naar mogelijke oorzaken van de afwijking.