Economen, durf te laten zien wat u kunt

Body: 
De kwaliteit van het onderzoek in de Utrecht School of Economics (USE) is in veel opzichten uitstekend. Jammer alleen dat de typisch Utrechtse aanpak in uw publicaties nog zo weinig zichtbaar is. Ga op zoek naar uw eigen identiteit.

Met die aanbeveling besloot voorzitter Luc Soete van de visitatiecommissie vorige week vrijdag zijn rapportage over het economieonderzoek in Utrecht. Het bezoek van de internationaal samengestelde commissie vond plaats op uitnodiging van de leiding van USE. Die was twee jaar voor de officiële beoordeling van het landelijke economieonderzoek in 2009 benieuwd naar de stand van zaken in het nog maar vier jaar bestaande Tjalling Koopman Instituut, het onderzoeksinstituut van de economen.

Over de kwaliteit van het onderzoek hoeft men zich aan het Janskerkhof geen zorgen te maken, lieten de Maastrichtse hoogleraar Soete en zijn medecommissieleden hun gehoor weten. Die is indrukwekkend. Een probleem vond men echter dat de multidisciplinaire aanpak, die de Utrechtse economie onderscheidt van die van de meeste andere Nederlandse faculteiten, nog zo weinig zichtbaar is. “De meeste papers die wij gelezen hebben, hadden in elke andere faculteit geschreven kunnen zijn.”

De commissie concludeerde dat in Utrecht nog te veel op twee gedachten wordt gehinkt. Aan de ene kant is met succes een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld, waarin de economie nauw verbonden wordt met de sociale geografie, het recht, de sociale wetenschappen of de geschiedenis. "Het lijkt er echter op dat u dat vanwege de skepsis van de ‘harde economie’ niet goed durft te laten zien. U zou wat meer vertrouwen moeten hebben in de betekenis van uw werk. Ontwikkel uw eigen identiteit en toon die. Dat zou waarschijnlijk ook goed zijn voor de interesse van studenten", aldus Soete.

Hoewel de toon van de rapportage over het algemeen zeer positief was, klonk in de woorden van de commissie kritiek door op de strenge manier waarop in de REBO-faculteit wordt omgegaan met onderzoekers die onvoldoende presteren. Die worden op dit moment in de woorden van de commissie gestuurd naar ’the Siberia or the Afghanistan of teaching’. Dat beleid heeft op lange termijn geen toekomst, aldus de commissie die de economen adviseerde om voor deze onderzoekers meer inspanningen te doen om contract-research binnen te halen.

EH