'Een kroeg hoort bij de secundaire arbeidsvoorwaarden'

Body: 
Na de sluiting van de Uithof Inn ontbreekt het op deUithof aan een mogelijkheid om een drankje te drinken. Het hoofdFBU-restauratief, A. Raterink, heeft een aantal weken geleden eenplan voor een nieuw café opgestuurd naar hoofd huisvesting A.Sikkema. Maar Sikkema heeft geen oren naar Raterinks' plan.

Raterink zegt dat hij uit verschillende hoeken verzoeken krijgtvoor een vervanger van de Uithof Inn. De cateraar vindt het'absurd' dat er op dit moment geen kroeg in de universiteitswijk tevinden is. "In de stad kunnen mensen ook een biertje happen na hetwerk. Hier hoort ook een lekkere ouwehoer-kroeg." Raterink heeftvoor het nieuwe etablissement zelfs een locatie in gedachten: aande Cambridgelaan, schuin tegenover de studentenflats. Het hoofd vande restauratieve diensten wil het dranklokaal zelf gaan uitbaten."Het moet een lekkere ouderwetse bruine kroeg worden met eenterrasje erbij en studenten achter de bar", zegt Raterink.

Bureau Huisvesting heeft een andere locatie in gedachten vooreen nieuw café: aan het Educatorium vast. Die uitbouw wordtdan ook door Rem Koolhaas, architect van het Educatorium,ontworpen. A. Sikkema, hoofd huisvesting, meldt dat het nogminstens anderhalf jaar gaat duren voordat er een nieuw caféstaat. "Ik ken het plan van Raterink, maar er is geen sprake vandat er aan de Cambridgelaan een nieuwe kroeg komt", aldusSikkema.

Raterink houdt zijn hart vast voor de plannen van Sikkema: "Eenkroeg in dezelfde sfeer als het Educatorium? Zie je het voor je?Dat is toch geen kroeg." Wat de cateraar betreft mag deuniversiteit geen dag meer wachten met een nieuw café. "Alshet aan mij ligt gaat de eerste schop morgen de grond in."

In de beheersraad Centrumgebied is Raterinks' plan met veelenthousiasme ontvangen. W. Dirksen, directeur van de faculteitsociale wetenschappen, vindt ook dat er zo snel mogelijk een nieuwekroeg moet komen en staat volledig achter Raterink. "Een kroeghoort bij de secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel studenten enmedewerkers uit onze faculteit zijn nu teleurgesteld dat ze geenmogelijkheid hebben om een biertje te kopen."

JvdG