Eerste Utrechtse Schrijversgala

Body: 
Een gezelschap enthousiaste schrijvers, dichters enperformers organieren een schrijversgala. Hun voornaamsteboodschap: Utrecht is literair. Doel: Laten zien dat in Utrecht opdit moment de grootste literaire opleving sinds de jaren twintigplaatsvindt.

"Een avond organiseren die de wereld duidelijk zal maken dat deliteratuur bloeit in Utrecht", zo luidt het adagium van Jack Nouws.Hij ontpopte zich als initiatiefnemer van Singel singelschrijfmasjien, de organisatie achter het Eerste Utrechtseschrijversgala.

De naam Singel Singel schrijfmasjien werd ontleend aan eengedicht van Paul van Ostayen: 'Singer Singer Naaimachien.' Met dewoordspeling wordt verwezen naar de Utrechtse singel. Jarenlang wasde stadsbuitengracht onderbroken vanwege de bouw van HoogCatharijne maar binnenkort wordt hij in ere hersteld. Voor deUtrechtse dichters fungeert de singel als metafoor van een ader diehet creatieve leven in Utrecht voedt. Het is het symbool van deonderlinge band tussen de nieuwe generatie Utrechtseschrijvers.

Onder de deelnemers bevinden zich naast inmiddels al bekendeschrijvers als Jack Nouws, Ingmar Heytze, Manon Uphoff en ChristieHofmeester, ook veel nog niet doorgebroken talent. Hagar Peeters,momenteel nog aan het afstuderen op de Universiteit van Utrecht endichter/performer, zal een aantal gedichten voordragen met muzikaleondersteuning. Gert den Toom, Neerlandicus en eindredacteur bij hettijdschrift Millenium, zal debuteren met zijn roman: 'De huiskamervan god'. In totaal treden er zestien schrijvers en dichtersop.

Het belooft een hip feest worden met voordrachten maar ook metcabaret, muziek en dance, culminerend in een crossover van rap,po√ęzie en muziek door dichters/performers Heytze, Peeters enRuben van Gogh.

Kim Heerema

Het eerste Utrechtse schrijversgala zalplaatsvinden op vrijdag 18 september om 20.45 in Tivoli.