Eerstejaars geneeskunde op kosten gejaagd

Body: 
Eerstejaars studenten geneeskunde die een leningafsluiten om hun studieboeken te kunnen betalen, moeten zelf voorde rente opdraaien. De Raad van Bestuur van het UniversitairMedisch Centrum gaat niet in op het verzoek vanstudentenorganisaties om de nieuwe eerstejaars financieel tegemoette komen.

Met ingang van 1 september is in Utrecht het nieuwegeneeskundecurriculum in Utrecht ingegaan. Studenten krijgen vanafnu thematisch onderwijs, wat inhoudt dat zij in het eerste jaarbehalve basisvakken ook praktijkvakken krijgen, en dus veel meerstudieboeken nodig hebben.

In april bleek dat de totale boekenkosten in het eerste jaar3500 gulden zouden zijn. Voorheen waren de kosten van deze boekenverspreid over vijf jaar, nu moeten studenten dit gehele bedrag alin het eerste jaar ophoesten. Voor veel van hen bleek dit moeilijkte zijn. Nadat de studenten dit probleem voorgelegd hadden bij deRaad van Bestuur konden de kosten teruggebracht worden tot 2700gulden. De totale kosten van de boeken liggen niet hoger dan bij deandere 7 medische faculteiten. Verschil is alleen dat de kostendaar verspreid zijn over vijf jaar.

Toen bleek dat studenten geneeskunde ook moeite hebben hetbudget van 2700 gulden in het eerste jaar bij elkaar te krijgen,heeft studievereniging Sams op eigen initiatief een regeling meteen bank getroffen om de aankoop van boeken in het eerste jaarmakkelijker maken.

Geneeskundestudenten kunnen via deze regeling tegen een laagrentepercentage de boekenkosten van 2700 gulden lenen van de bank.Dit kost hen 120 gulden aan rente. De studenten hadden de Raad vanBestuur verzocht of de faculteit de rentekosten van deze leningwilde vergoeden, maar dat heeft de Raad nu dus geweigerd. Hetargument was de slechte financiƫle situatie.

FB


De boekenkosten in het eerste jaar Geneeskunde

Utrecht: f. 2700

Leiden: f. 2600 (ook een nieuw curriculum)

Vrije Universiteit: f. 1800

Amsterdam f. 1800

Nijmegen f. 1600

Rotterdam f. 1400

Groningen f. 1200

Maastricht f. 0 (eigen verantwoordelijkheid van destudent)