Egidius, daar ben je weer, nu digitaal

Body: 
Het legendarisch Gruuthuse-handschrift dat onlangs is aangekocht door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, is integraal op de KB-website geplaatst.

Het unieke 14e eeuwse Gruuthuse-handschrift is een van de belangrijkste bronnen voor de Middelnederlandse letterkunde en voor de cultuurgeschiedenis van onze Lage Landen. Het is het laatste topstuk van middeleeuwse cultuur dat tot voor kort nog in particuliere (Vlaamse) handen was.

Onder meer het befaamde Egidius-lied ('Egidius, waer bestu blieven?') maakt er deel van uit. Behalve teksten bevat het handschrift ook liederen, inclusief muzieknotatie. Over de prijs van het handschrift heeft de KB niets gemeld, maar het moet 'miljoenen euro's' zijn belopen, aldus deskundigen.

Door het op haar website te plaatsen stelt de KB het voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar, maar ook andere geïnteresseerden kunnen kennis maken met dit bijzondere document. Naast een volledige gescande versie van het handschrift biedt de webpresentatie een volledige transcriptie van alle teksten, veel achtergrondinformatie, thematische toelichtingen en een aantal muziekopnames van de liederen uit het handschrift. Het handschrift is zowel in flash als in HTML te bekijken en door te bladeren.

AH

Zie: www.kb.nl/gruuthuse