Eindejaarsuitkering voor studentassistenten

Body: 
Utrechtse student-assistenten die op 1 december 1998 in dienstvan de universiteit waren, krijgen met terugwerkende kracht eeneindejaarsuitkering. Dat zijn de vier ambtenarenbonden vorige weekin het Lokaal Overleg overeengekomen met het college van bestuur.Net als voor het overige personeel bedraagt de uitkering 150 guldenvoor assistenten met een aanstelling kleiner dan 0,5, en 300 guldenvoor studenten met een grotere aanstelling. Het bedrag van ongeveer50.000 gulden dat met deze maatregel is gemoeid, wordt betaald uitde door minister Hermans ter beschikking van de universiteitgestelde arbeidsvoorwaardengelden.