EKKO met sluiting bedreigd

Body: 
Door subsidieproblemen wordt Utrechts tweede poppodium annexcultureel centrum met sluiting bedreigd. Volgens Ernst Houdkamp,woordvoerer van EKKO, houdt de gemeente zich niet aan eerdergemaakte afspraken. Op17 november zal in een commissievergaderinghet stopzetten van de subsidie worden besproken. Om de gemeente teovertuigen dat EKKO open moet blijven, is een protestkaarten-actiegestart.