Enorme verschillen antibioticagebruik Europese landen

Body: 
De kans dat patiënten voor acute hoest antibiotica voorgeschreven krijgen verschilt aanzienlijk per Europees land. Vooral in Zuid- en Oost-Europese landen geven artsen vaak antibiotica. Samen met collega’s uit twaalf andere landen beschreven onderzoekers van het UMC Utrecht dit in het British Medical Journal.

Tussen Europese landen verschilt het voorschrijfgedrag van huisartsen bij acute hoest enorm. België (in 26 procent van de gevallen antibiotica voorgeschreven), Noorwegen (30 procent) en Duitsland (35 procent) scoren laag. Nederland (42 procent) zit in de middenmoot. In landen als Hongarije (75 procent), Polen (71 procent) en Slowakije (88 procent) ligt het antibioticagebruik aanzienlijk hoger. Het gebruik is gecorrigeerd voor ernst van de ziekte. Ondanks de verschillen zijn de patiënten in alle landen medisch gezien even goed af. Het gebruik van antibiotica verlaagt de ziektelast nauwelijks.

In het onderzoek zijn de gegevens van ruim 13.000 patiënten uit dertien landen opgenomen die bij de huisarts kwamen vanwege acute hoest. Dat is een van de belangrijkste redenen om antibiotica te geven.

Prof. dr. Theo Verheij van het Julius Centrum van het UMC Utrecht coördineerde het Nederlandse deel van het onderzoek. Hij ziet in de resultaten reden voor een harmonisatie van Europees beleid. “Het gebruik van antibiotica bij lagere luchtweginfecties is medisch gezien vaak onnodig en werkt resistentie in de hand. Het zou een goede zaak zijn om het beleid in Europa gelijk te trekken. In Frankrijk en België hebben publiekscampagnes goed gewerkt om de vraag naar antibiotica te doen afnemen. In Nederland zijn de opvattingen van het publiek echter geen groot probleem meer. Hier focusen we meer op artsen en andere professionals.”

(Bron: Perscommunicatie UMC Utrecht)