Eredoctoraat voor Willem Jan Otten

Body: 
De auteur Willem Jan Otten krijgt een ere-doctoraat van de Universiteit Utrecht. Ook de Japanse hoogleraar Tadaki Hirose en de Amerikaanse hoogleraar Diane Marie Amann worden tijdens de dies op 26 maart gelauwerd.

Otten heeft volgens de universiteit in zijn romans, toneelstukken, gedichten en essays het grote belang van levensbeschouwelijke en religieuze thema’s zichtbaar gemaakt. Otten ontving in 1999 de Constantijn Huygensprijs.

Tadaki Hirose is emeritus hoogleraar van de Tohoku University Japan. Sinds zijn emeritaat in 2005 is hij parttime hoogleraar aan de Tokyo University of Agriculture. Hirose heeft een zeer sterke en lange band met het plantenecologisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Prof.dr. Diane Marie Amann is hoogleraar aan de University of California, Davis, School of Law. Zij is een internationaal vermaarde specialiste op het terrein van internationaal strafrecht en internationale mensenrechten.

Prof.dr. Willemien Otten, hoofd departement Godgeleerdheid van de faculteit Geesteswetenschappen, houdt in de Domkerk de jaarlijkse Diesrede getiteld ‘Exercitatio Mentis: religie als denkoefening’.