Erfenis voor wetenschap belastbaar

Body: 
Universiteiten die een erfenis krijgen, blijven daar in de toekomst gewoon belasting over betalen. Ook erfgenamen die een nagelaten som geld direct aan de wetenschap willen doorgeven, zullen net als nu belasting moeten afdragen.

Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport Geven voor Weten. Een ‘taskforce’ had aanbevolen om erfenissen die ten goede komen aan de wetenschap niet langer te belasten. Dat zou een extra stimulans zijn om geld aan de wetenschap na te laten.

Want de taskforce wil de filantropie in de wetenschap versterken. Er moet een cultuuromslag komen, vindt de commissie onder leiding van hoogleraar Theo Schuyt van de Vrije Universiteit. Het kabinet onderschrijft dat, maar wil ook voor dat doel niet afzien van successierechten.

Evenmin wil het instellingen belonen die meer giften binnenslepen. Volgens de taskforce zou zo’n financieringsmaatregel de fondsenwerving aan universiteiten kunnen aanjagen, maar het kabinet voorziet een ongewenst effect: het geld zou verschuiven naar instellingen die zich bezighouden met onderwerpen die populair zijn bij gevers.

HOP