Erop of eronder voor EKKO in 2000

Body: 
'EKKO dicht?!' Begin november hing de hele stad volaffiches met die tekst. Voor in ieder geval 4000 mensen, zo bleekuit het aantal steunbetuigingen, zou dat een regelrechtenachtmerrie zijn. Inmiddels is de kans dat EKKO dicht moet nietecht groot meer. Het oorspronkelijke voorstel om de subsidie per 1januari stop te zetten, is van de baan. In plaats daarvan zal degemeenteraad op 18 december waarschijnlijk besluiten dat EKKO hetnog één jaar mag proberen.

Ernst Houdkamp, hoofd Programmering en Publiciteit van EKKO, isvan de ergste schrik bekomen. "Het was niet echt een verrassingvoor ons" zegt hij. "Maar toch schrokken we wel toen we hoorden datEKKO in 2000 geen subsidie meer zou krijgen. Al voor de zomer hadik bij de gemeente aangekaart dat onze financiële situatiebereslecht is. Maar in plaats van samen naar een oplossing tezoeken, lag er ineens dat voorstel op tafel om de subsidie stop tezetten." Dat het cultureel centrum het nu waarschijnlijk toch magproberen, heeft het te danken aan de vele reacties van het publiek."De eerste tien dagen van de 'EKKO dicht?!-actie' hadden we al meerdan 3500 steunbetuigingen binnen. Dat heeft grote indruk gemaakt,op ons en op de lokale politici."

Maar ook al wil meer dan 4000 man niet dat EKKO verdwijnt, tochtrekt EKKO sinds de verbouwing vorig jaar niet de volle zalen waarmen op gehoopt had. Het publiek bezoekt het cultureel centrum teincidenteel. Houdkamp denkt niet dat dat te wijten is aan debredere doelgroep waar ze sindsdien op mikken. "Het probleem vanEKKO is eerder dat het oude etiket is blijven plakken, het imagovan donker hol waar altijd dezelfde club mensen, met zwarte klerenen zwart omrande ogen, rondhangt. Maar dat is al jaren niet meerzo."

In plaats van 'alternatief' gebruikt Houdkamp daarom liever hetwoord 'anders'. "We willen echt aanvullend zijn op het Utrechtseuitgaansaanbod. Ik noem EKKO dan ook graag 'mini-Lowlands'. Alleswat je op het Lowlands-festival kunt zien, vind je hier ook."Verschillende cultuuruitingen naast elkaar, dus. Van Filmhuis,café tot theater, van kunst, studentenfeesten tot concerten,eten en vooral dansen.

Het wordt erop of eronder voor EKKO in het nieuwe jaar.Voornamelijk de dansavonden moeten bekender en drukker gaan worden.Vrijdag (met triphop, techno en jungle) en zaterdag (pop-disco)zijn de vaste dansavonden. Nieuw is dat de Vrije Vloerwaarschijnlijk de donderdagavond gaat verzorgen, eensamenwerkingspartner die door EKKOmet open armen wordt ontvangen.Omdat ook de Vloer een publiek aanspreekt dat "iets zoekt datanders is."

Joyce Vanhommerig