Ervaren mannen gezocht

Body: 
Tijdens de introductie presenteerden alle vijfentwintigStudenten Sport Organisaties zich gedurende een bloedhete'Uithof-dag' op het sportcomplex Olympos. Volgende maand volgt nogeen sportinstuif. Belangstelling genoeg, maar de zoektochtconcentreert zich vooral op eerstejaars die betrokkenheid tonen.Liefst met enige ervaring en bij voorkeur van het mannelijkgeslacht.

"Agressieve wervingsmethoden heeft onze vereniging niet nodig",zegt Arthur Blackstone, voorzitter van de USHC. "Hockey blijft tocheen echte studentensport." Blackstone kon dit jaar weer met gemakde 120 open plaatsen op de ledenlijst vullen. Er zijn meerdereverenigingen die de luxe kennen te kunnen loten of kiezen.Zeilvereniging Histos krijgt jaarlijks bijna twee keer zoveelaanmeldingen als het maximum aantal toelaatbare leden.Alpinistenvereniging USAC kent sinds enige tijd een groeistop, maardat is omdat de Belgische autoriteiten restricties toepassen op hetaantal Nederlanders dat aan de berghellingen in de Ardennen maghangen.

Een eerste selectiecriterium van de verschillende verenigingenis vaak of de eerstejaars een beetje thuis zijn in de sport. "Wijwillen graag proberen ons instructiekader op peil te houden", zegtDerk van Rossum van Histos. "Daarvoor hebben we elk jaar toch eenaantal mensen nodig met aantoonbare zeilervaring."

Ook USAC voorzitter Reinier Treep hecht er belang aan dat ledenin het verleden al enig enthousiasme voor zijn sport aan de daghebben gelegd.

"Al was het maar boomklimmen", zo zegt hij. Op een klimmuur diedoor de RABO-bank bij Olympos was neergezet konden aspirantledenvan de Alpinisten club ter plekke hun klimvaardigheid etaleren.

Roeivereniging Triton deelde op De Uithof acht kaartjes voor hetWK-roeien in Keulen uit aan de eerstejaars die het best uit devoeten konden op een ergometer. Alle acht winnaars hebben zichimiddels aangemeld als lid. Omdat slechts weinig middelbarescholieren ervaring hebben met de roeisport kennen deroeiverenigingen 'een afroeitijd', waarin de nieuwe studenten deeerste beginselen van de sport en de sfeer leren kennen. Daarnabeslissen ze al dan niet door te gaan. Triton heeft inmiddels al230 aanmeldingen voor deze introductieperiode.

Enige kennis van de sport zal een waarborg zijn tegenvroegtijdig afhaken van leden, zo redeneren de verenigingen. Tochis er meer nodig om eerstejaars actief te maken binnen de club."Het is vaak lastig mensen duidelijk te maken dat het in eenvereniging niet alleen gaat omsporten", zegt Arthur Blackstone.Zijn hockeyvereniging heeft daarom besloten dit jaar voor het eersteen introductiekamp te organiseren om wat betrokkenheid tekweken.

Zeilvereniging Histos kent jaarlijks 'een commissiemarkt' om deeerstejaars in de vereniging te laten integreren. "Ze krijgeneigenlijk de morele verplichting opgelegd om in een commissieplaats te nemen", vertelt Derk van Rossum.

Omdat er toch altijd eerstejaars zullen afhaken heeft het USACeen tussentijdse inschrijving in het leven geroepen om afvallers tekunnen vervangen door extra gemotiveerde mensen.

Een bekend Utrechts probleem is de scheve man-vrouw verhoudingin de lijst van aanmeldingen. Met kunst en vliegwerk proberen deverschillende verenigingen die balans een beetje in evenwicht tehouden. "Veertig tegen zestig procent", schat Elda Dorren vanTriton. "Misschien wel één op drie", denkt Derk vanRossum van Histos. Zijn vereniging nam alle jongens aan, maar moestvele meisjes teleurstellen. (XB)