EU wijst subsidie-aanvraag vaccin-onderzoek af

Body: 
De subsidieaanvraag voor een door Utrecht geco├Ârdineerdgrootschalig onderzoeksproject op het gebied van vaccins is dooreen Europese jury afgewezen. Bij de aanvraag van 1,9 miljoen euro,die werd gedaan in het kader van het Vijfde EuropeseKaderprogramma, was een netwerk van negenenveertig vooraanstaandeEuropese onderzoeksgroepen betrokken. Doel van de aanvraag was omte komen tot een meer ge├»ntegreerde aanpak van hetfundamentele onderzoek naar de werking van vaccins. Maar deBrusselse juryleden vonden dat de aanvraag teveel verschillendeinfectieziekten betrof. Inmiddels is besloten om de aanvraag halfnovember in de tweede ronde in gewijzigde vorm opnieuw in tedienen.