Europees recht bedreigt Utrecht

Body: 
Gemeenten en provincies hebben geen idee van dejuridische gevaren die hen vanuit Europa bedreigen. Omdat ongeveerdertig procent van het in Nederland geldende recht van Europesemakelij is, is een grondige kennis van het Europese recht opgemeente- en provincieniveau van vitaal belang.

Met deze scherpe waarschuwing aanvaardde prof.mr. Bart Hesselwoensdag het ambt van bijzonder hoogleraar 'Europees recht endecentrale overheden'. Volgens Hessel gaan gemeenten zoals Utrechter nog vaak op een zeer naïeve manier vanuit dat deNederlandse wetgever hen afdoende beschermt tegen het Europeserecht. Zij beschouwen 'Brussel' als bron van lucratieve subsidiesen staan er niet bij stil dat veel Europese rechtsregels zodwingend zijn dat zij gemeenten zelfs kunnen op dragen om in tegaan tegen het Nederlandse recht. Ook lopen gemeenten en provinciessteeds meer gevaar om op basis van Europese rechtsregels doorbenadeelde burgers aansprakelijk te worden gesteld voor geledenschade.

In zijn krachtig getoonzette oratie stelde Hessel dat het doorhem geconstateerde gebrek aan kennis de rechtsstaat in gevaarbrengt. Provincies en gemeenten moeten zich dan ook zo snelmogelijk laten bijscholen in het Europese recht, willen zij straksniet hardandig door de rechter worden wakker geschud.

Omdat voorkomen beter is dan genezen pleit Hessel voor nogdrastischer maatregelen. In plaats van een defensieve opstellingzou Utrecht - met grootschalige projecten als Leidsche Rijn en hetUtrecht City project - moeten kiezen voor een strategie waarin dietwee projecten bewust worden gebruikt als proeftuin voor dejuridische aspecten van het door Brussel gepropageerde Europesegrote stedenbeleid. De Universiteit Utrecht zou volgens Hessel indie proeftuin een belangrijke rol kunnen spelen.

EH