Europese opleidingen op elkaar afgestemd

Body: 
Over tien jaar moet het zo ver zijn in Europa: ééntransparant hoger onderwijssysteem, zodat studenten zonderhindernissen een periode over de grens kunnen studeren. Om datmogelijk te maken, moet de onderlinge vergelijkbaarheid vanopleidingen worden verbeterd. Dat hebben de onderwijsministers van29 Europese landen, onder wie minister Hermans, met elkaar inBologna (Italië) afgesproken. Het betekent dat Europa optermijn een hoger onderwijssysteem krijgt, dat gebaseerd is op tweepeilers: dat van de undergraduate en graduate. De ene levert detitel bachelor op, de andere master. Hbo-diploma's wordengelijkgesteld aan een bachelor-diploma. Post-hbo cursussen zullenin de toekomst eerst beoordeeld moeten worden en officieel erkend,voordat zij ook de mastertitel mogen uitreiken.