Evaluatie promotiebeurzen

Body: 
Een commissie onder leiding van emeritus-hoogleraargodsdienstwijsbegeerte prof.dr. V. Brümmer zal dit najaar eenoordeel vellen over het twee jaar geleden gestarte experiment metpromotiebeurzen in de faculteiten Diergeneeskunde, Godgeleerdheid,Letteren, Ruimtelijke Wetenschappen en Wijsbegeerte. Sinds 1997zijn in die faculteiten ruim vijftig promovendi van start gegaanals bursaal in plaats van als aio. Het Utrechts aio-overleg en devakbonden hebben herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen de invoeringvan promotiebeurzen.