even kort

Body: 
Onderzoekster Heidi Lesscher (31) heeft afgelopen vrijdag gehoord dat zij één van de 91 Veni-subsidies krijgt. Ze gaat de komende drie jaar onderzoek doen bij het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen (UMCU) naar het ontstaan van alcoholisme.

Hoe ga je dat onderzoeken? "In het kort gezegd ga ik de rol van de amygdala in alcoholconsumptie van muizen uitgebreid onderzoeken. De amygdala is een hersengebied wat een onderdeel is van het limbisch systeem, onder meer belangrijk voor emoties. De afgelopen twee jaar heb ik hier al onderzoek naar gedaan in een Amerikaans instituut dat gespecialiseerd is in onderzoek naar alcoholisme. Daar heb ik gekeken wat het effect is van manipulaties van de amygdala op alcoholconsumptie door muizen. Daaruit bleek dat als ik één bepaald gen uitschakel, de alcoholconsumptie ook minder werd. Met dit gegeven wil ik verder onderzoek doen. Ik ga nu kijken welke mechanismen in de amygdala worden ingeschakeld bij alcoholconsumptie. Hieruit kunnen we leren hoe specifieke genen in de amygdala bijdragen aan het ontstaan van alcoholisme."

Waarom heb je gekozen voor alcoholisme? "Alleen in Nederland zijn er al 300.000 alcoholisten, het is dus een groot maatschappelijk probleem. Het lijkt me daarom nuttig als ik kan onderzoeken wat de rol van de amygdala is bij het ontstaan van alcoholisme. Natuurlijk wordt er veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp, maar ik benader het vanuit een vrij nieuwe invalshoek."

Kwam deze subsidie als een verrassing? "Ik ga eigenlijk vaak van het negatieve uit, dus dit was wel een verrassing! Ik wist wel dat mijn kansen toenamen naarmate ik verschillende selectierondes doorkwam. Mijn hele afdeling Farmacologie en Anatomie was ook heel enthousiast, ik kreeg hele leuke reacties. De subsidie bedraagt ongeveer twee ton dus ik kan in elk geval drie jaar vooruit. Een concrete invulling van de subsidie heb ik nog niet, daar is het nu nog te kort dag voor."

Wat is je uiteindelijke doel met dit onderzoek? "De reden dat ik een aanvraag heb gedaan voor deze subsidie is dat ik een stevige onderzoekslijn wil opbouwen. De komende jaren wil ik onderzoek blijven doen naar de amygdala bij muizen. In een verder stadium zou het natuurlijk ook interessant zijn om de stap richting humaan onderzoek te maken, door bijvoorbeeld de amygdala van het menselijke brein te onderzoeken, maar daar is het nu nog te vroeg voor".

Wat ga je vandaag doen? "Zo meteen ga ik weer naar het laboratorium om de muizen alcohol te geven. Op dat moment zijn de muizen al drie uur in duisternis waardoor ze extra actief zijn. Muizen raken de alcohol trouwens snel kwijt, ze zien er niet heel dronken uit."