even kort

Body: 
Eerstejaars Stephanie Verstift studeert Liberal Arts and Sciences met als hoofdrichting Culturele Antropologie en als minor het Midden-Oosten. Ze werd door het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum gevraagd mee te gaan naar het Midden-Oosten.

Vond je het niet eng om naar Israël en de Palestijnse gebieden te reizen?

"Voordat we gingen was ik wel ongerust omdat wij als Nederland pro Israël zijn en de politieke partij Hamas afwijzen. Wat als ze een bom onder de bus leggen?, dacht ik. Maar toen ik er eenmaal was, was de angst verdwenen. Er waren weinig heftige aanvallen geweest en er was nog niets aan de hand op de Westelijke Jordaanoever."

Wat viel je het meeste op?

"Dat veel mensen gewoon doorgaan met leven terwijl er zo veel om hen heen gebeurt. Dat geeft ook hoop, omdat toch heel veel mensen, Israëli's en Palestijnen samen, de handen ineen slaan om vrede te krijgen."

Nog leuke gesprekken gehad met minister Verhagen?

"Wij hadden een programma van vijf dagen, hij drie. We hebben hem drie keer ontmoet en één keer konden we twee uur privé met hem in gesprek gaan. Natuurlijk vroegen we hem waarom hij niet met Hamas wilde praten, terwijl de Hamas-vertegenwoordigers toch democratisch zijn gekozen. En we hebben inderdaad kritische vragen gesteld over de houding van de Israëli's ten opzichte van de Palestijnen. Maar hij had heel duidelijk een standpunt waar hij niet zomaar van af te brengen was. Ik had niet het gevoel dat we hem op andere gedachten konden brengen. Maar aan de andere kant denk ik dat alles wat je zegt van invloed kan zijn en dus meerwaarde heeft."

Ben je zelf nog anders gaan denken over het conflict daar?

"Voor ik ging, dacht ik dat er echt wel een oplossing moet zijn voor het conflict. Nu ik er ben geweest, heb ik gezien hoe complex het conflict in elkaar zit. Je wordt gemakkelijk heen en weer geslingerd tussen beide partijen. Het is zo'n ingewikkeld conflict. Factoren als geschiedenis, nationaliteit en geloof spelen allemaal een rol. Toch moet er uit te komen zijn, want zeventig procent van de Israëli's en de Palestijnen wil vrede en een normaal leven en is bereid daar concessies voor te doen."

En ga je nog iets doen met je ervaringen?

"Komende zaterdag komen we met de delegatie nog een keer bij elkaar en kijken we of we nog iets kunnen of moeten doen. Zelf ga ik twee mini-colleges geven bij Liberal Arts and Sciences en Antropologie. Ik wil graag betrokken blijven bij de twee landen en wil daarom proberen iets te doen om vrede te bevorderen. Zo denk ik dat ik nu misschien wel de wetenschap in wil om vanuit de antropologie te kijken wat daar echt leeft. Dat kan belangrijke informatie opleveren voor het bereiken van vrede."

GK