Extra informatieronde reorganisatie financiële diensten

Body: 
Op 8, 10, 11 en 15 januari zijn er weer nieuwe informatiebijeenkomsten over het reorganisatieplan financiële dienstverlening. Tijdens deze bijeenkomsten wil het college van bestuur zijn keuze voor één financiële administratieve dienst beter en uitgebreider onderbouwen. Op deze manier hoopt het CvB een groter draagvlak te krijgen voor zijn plannen.

Tijdens de universiteitsraadsvergadering van 17 december hebben de universiteitsraad en het college van bestuur afgesproken de besluitvorming over de centralisatie van de financiële administratie tot nader order uit te stellen. De ad-hoc commissie van de U-raad is niet overtuigd van de noodzaak tot reorganiseren. Volgens voorzitter Fred Toppen zijn er ook andere manieren om de knelpunten in de financiële administratie op te lossen.

Het college van bestuur is het echter niet met hem eens en denkt meer draagvlak voor zijn plan te krijgen als de betrokken medewerkers beter en uitgebreider worden geïnformeerd over de noodzaak om de dienstverlening voor een groot deel te centraliseren. Vandaar dat er nieuwe bijeenkomsten zijn gepland in de tweede en derde week van januari 2008.

In een aanvullende notitie zal het college ook ingaan op de vijf hoofdvragen van de U-raadcommissie. Het gaat om de fysieke concentratie, de centrale aansturing, scholing voor medewerkers, de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers die nu een gecombineerde functie hebben en de personele 'gaten' die er op lokaal niveau vallen als collega's naar de centrale dienst vertrekken. Het college hoopt dat de bijeenkomsten en de antwoorden op de vijf vragen in de U-raadsvergadering van 4 februari een positief advies tot gevolg hebben.

Zie voor de exacte data en tijdstippen van de bijeenkomsten www.transic.nl.