Extreem-rechts lijkt steeds meer op extreem-links

Body: 
Het VPRO-televisieprogramma Waskracht wist het deze week al temelden: extreem-rechts gaat steeds meer op extreem-links lijken. Zokon het gebeuren dat onlangs aanhangers van extreem rechts zichaansloten bij een betoging van links tegen McDonalds in Leiden.Links lijkt zich ondertussen het hoofd te breken over de strategieen doelstellingen van 'nieuw rechts'. Het milieu en mondialiseringzijn blijkbaar ook onder nationalisten thema's geworden. Deommezwaai van de extreem-rechtse bewegingen is inmiddels ook in deuniversiteit doorgedrongen. 'Mondiaal kapitalisme maakt meer kapotdan je lief is', luidde de tekst op enkele posters van deorganisatie LANS die vorige week in het Educatorium werdenopgehangen. Folders met hetzelfde statement werden verspreid onderde bewoners van het IBB. In Leiden werden eenzelfde posteractiegehouden.

LANS blijkt te staan voor het Landelijk ActieplatformNationalistische Studenten en 'vormt de voorhoede van eennationalistische stroming in het hoger onderwijs'. Het platformwerd afgelopen oktober opgezet als directe opvolger van deNederlandse Studentenvereniging (NLSV). De NLSV kwam sinds haaroprichting in 1996 verschillende malen in het nieuws met omstredenposteracties op universiteiten en hogescholen. Volgens deantifascistische onderzoeksgroep Kafka waren de oprichters van deNLSV leden van CP '86 en had de vereniging banden met denationalisten van Voorpost. In maart 1999 werd in Leiden onder hetmotto 'geen ere-doctoraat voor ANC-terreur' nog gezamenlijk actiegevoerd tegen een laureaat voor Nelson Mandela.

XB