Facsimile van vroeg 17e eeuws luitboek

Body: 
Dr. Louis Peter Grijp, hoogleraar liedcultuur aan de faculteit Geesteswetenschappen en medewerker van het Meertensinstituut voor Volkscultuur, heeft zorg gedragen voor een omvangrijke facsimile uitgave van het Luitboek van Thysius.

Zonder dit luitboek van Adriaen Smout uit Rotterdam, die in 1595 ging studeren aan de Leidse universiteit, zouden veel liedteksten voor altijd ongezongen zijn gebleven. Smout had als student een bijzondere belangstelling voor muzikale volkscultuur en noteerde allerhande boerendansen en schunnige liedjes. Dit alles in het greepschrift van luitisten, de tabulatuur.

Na zijn studie werd Smout een berucht contraremonstrants predikant, die er niet voor terugdeinsde vanaf de kansel haat te zaaien en tot geweld aan te zetten. Vondel noemde hem daarom Haantje Dikkop.

Het luitboek is vernoemd naar Joan Thys of Thysius, een Leidse boekenliefhebber die kort na Smouts dood het boek in bezit kreeg. Zijn bibliotheek, inclusief luitboek, is tot op de dag van vandaag bewaard als de Bibliotheca Thysiana aan het Leidse Rapenburg.

In het luitboek vindt men het gehele, internationale repertoire van een Hollandse muziekliefhebber uit de dageraad van de Gouden Eeuw: Italiaanse dansen als passamezzi en galliarda's, luitbewerkingen van madrigalen, chansons en motetten, psalmen en Engelse, Franse en Nederlandse liederen en dansen.

Voor de facsimile-uitgave schreven Louis Peter Grijp en co-auteur Jan Burgers een omvangrijke inleiding gebaseerd op nieuw onderzoek. De uitgave omvat meer dan 1000 pagina's en is in drie banden uitgegeven. Onder meer barokspecialist en UU-eredoctor Ton Koopman en muziekhoogleraar Rudolf Rasch zaten in de redactiecommissie.

AH