Faculteitsraad tegen afbestellen versneller natuurkunde

Body: 
De faculteitsraad van Bètawetenschappen heeft dinsdagmiddag een negatief advies uitgebracht over het besluit van het bestuur om een in 2006 bestelde versneller voor materialenonderzoek af te bestellen. Dit besluit maakt deel uit van het reorganisatieplan voor Natuur- & Sterrenkunde. Mits aan een aantal aanvullende voorwaarden is voldaan, gaat de raad wel akkoord met de rest van het plan.

Een reorganisatie van het departement is volgens het faculteitsbestuur nodig om een structureel tekort van anderhalf miljoen euro weg te werken. Uit het in november gepresenteerde reorganisatieplan bleek dat er vooral klappen zullen vallen in de groep ‘Interfaces, Surfaces and Devices’ van het Debye Instituut en bij Fysica van de Mens. In totaal zal de reorganisatie bijna twintig voltijdse banen gaan kosten. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Omdat in dat plan naar zijn mening te veel onduidelijkheden zaten, voorzag de raad het vorige week vrijdag van een negatief advies. De raadsleden wilden eerst meer inzicht krijgen in de totale kosten van de reorganisatie en in de financiële consequenties van het afbestellen van de versneller. Ook op andere plaatsen werd het bestuur gevraagd om een nadere uitwerking en onderbouwing van de voorstellen.

Hoewel het bestuur de raad maandag al tegemoet kwam met een herschreven plan, blijft ook in deze nieuwe versie naar de mening van de raadsleden te veel onduidelijk. Zij willen met name meer weten over de besluitvorming over de versneller en over de exacte kosten die zijn gemoeid met het niet plaatsen ervan. Ook vindt de raad dat het opheffen van bij het onderzoek met de versneller betrokken groepen indruist tegen de criteria die het bestuur voor de reorganisatie heeft gesteld.

Nog onduidelijk is wat de gevolgen van het negatieve raadsadvies zullen zijn. Omdat het college van bestuur de besluitvorming over de reorganisatie nog voor het einde van het jaar wilde afronden, staat voor woensdag 19 december een vergadering van het Lokaal Overleg over de sociale gevolgen gepland. Nog onduidelijk is of die bijeenkomst doorgaat. Decaan Bliek van Bètawetenschappen deelde desgevraagd mee pas woensdagochtend met een bestuursstandpunt te kunnen komen.

EH