Fiets kopen? Nu 250,- gulden!

Body: 
Fiets kopen? Dat is dan 250 gulden. Het aanschaffenvan een tweewieler op straat kan een dure grap zijn. Wie wordtbetrapt op het verhandelen of kopen van een rijwiel op de Utrechtseopenbare weg krijgt een bekeuring van 120 of 250 piek. De komendeweken houdt de politie extra controles.

Het afgelopen decennium schoot het aantal fietsendiefstallen inhet derde kwartaal van elk jaar als een speer omhoog. Verkopers vangestolen fietsen beleefden op datzelfde moment gouden tijden. Ookal kostten deze tweewielers slechts een tientje of vijftien piek."Het is precies de periode dat Utrecht wordt overspoeld met nieuwestudenten. Zij kopen liever een fiets, dan er één vanhuis mee te nemen'', stellen Hans van Dijk en Hans van den Berg vande Utrechtse politie.

De twee hebben er voor gezorgd dat fietsenhandel op de Utrechtsestraten verboden is. Zij willen het idee veranderen dat het stelenen verhandelen van fietsen normaal is. Van Dijk: "Gestolen fietsenverkopen is een misdrijf. Maar diefstal is moeilijk aan te tonen.Handel is makkelijker te bestrijden. Iemand die op straat een fietste koop aanbiedt, kunnen we nu bekeuren. Net als degene die eenfiets op straat koopt. Die krijgen een boete van 120 gulden.'' Alsde fiets gestolen blijkt, is de boete 250 piek voor de koper; deverkoper gaat meestal de cel in. De fiets gaat in alle gevallen meenaar het bureau om te kijken of die als gestolen staatgeregistreerd.

De politie begon een maand geleden met extra controles en het oppad sturen van twee jonge agenten in burger die er 'studentikoos'uitzien. De actie is, vinden Van den Berg en Van Dijk, succesvol.In totaal zijn al dertig bekeuringen uitgedeeld. Op een avond werdeen undercover-koppel zes maal benaderd voor een fiets. De extrapolitie-aandacht voor fietsenhandel duurt tot oktober. Dan istraditioneel gezien de zoektocht naar vervoersmiddelen door nieuwestudenten voorbij.

Via flyers en posters worden studenten geïnformeerd overhet nieuwe APV-artikel. De kreet 'zonder helers geen stelers' moetde student ervan doordringen dat zij een rol kunnen spelen in hetdoorbreken van de visuele cirkel, zeggen Hans en Hans. "Want wieeen gestolen fiets koopt omdat de zijne is gestolen, houdt diecirkel in stand.''

GK