Fietswrakken weg uit Uithof en Oost

Body: 
Vrijdag gaat de politie een fietswrakken-schoonmaakactie houdenin De Uithof en het gebied rond de Burgemeester Reigerstraat en deNachtegaalstraat. Als er een rode sticker op je fiets zit waaropstaat: "Deze fiets wordt verwijderd", dan is dit je laatste kans omhem nog te redden. Nadat de fietsen zijn verwijderd, worden ze naarde Schaverijstraat gebracht waar ze nog veertien dagen bewaardzullen worden. Hierna worden ze vernietigd. De Utrechtse politieheeft nu een stuk of veertig fietsen bestempeld als 'wrak'. Hetachterlaten van een fietswrak in de openbare ruimte isstrafbaar.